COLEGIUL NAȚIONAL "ȘCOALA CENTRALĂ"

Viziune

EXCELENȚĂ PRIN VALORIFICAREA TRADIȚIEI ȘI PROMOVAREA INOVĂRII


Misiune

EDUCAȚIE LA UN ÎNALT STANDARD DE CALITATE ÎN CONTEXT NAȚIONAL ȘI INTERNAȚIONAL, PRIN VALORIFICAREA EXPERIENȚEI CELOR PESTE 165 DE ANI DE EXISTENȚĂ, ÎN ARMONIE CU PROMOVAREA UNOR VALORI ȘI ATITUDINI ADAPTATE SOCIETAȚII CONTEMPORANE


Ținte strategice

  1. REALIZAREA UNUI PROCES EDUCAȚIONAL CENTRAT PE NEVOILE ȘI INTERESELE ELEVILOR ȘI COMUNITĂȚII, ÎN VEDEREA FORMĂRII TINERILOR CA PERSONALITĂȚI AUTONOME ȘI CREATIVE
  2. CONTURAREA INDIVIDUALITĂȚII COLEGIULUI NAȚIONAL ȘCOALA CENTRALĂ PRIN VALORIZAREA STATUTULUI DE MEMBRU AL PROIECTULUI NAȚIONAL DE ÎNVĂTĂMÂNT BILINGV FRANCOFON
  3. CRESTEREA CALITĂȚII PROCESULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PRIN VALORIFICAREA EFICIENTĂ A SURSELOR DE FINANȚARE
  4. DEZVOLTAREA DIMENSIUNII EUROPENE A COLEGIULUI NAȚIONAL ȘCOALA CENTRALĂ PRIN DERULAREA DE PROIECTE ȘI PARTENERIATE LOCALE, NAȚIONALE ȘI EUROPENE
  5. PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII LA NIVEL LOCAL, NAȚIONAL ȘI INTERNAȚIONAL

Colegiul Național
"Școala Centrală" București