COLEGIUL NAȚIONAL "ȘCOALA CENTRALĂ"

Informații profesori
An școlar 2020-2021
Metodologie - Cadru privind desfășurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al Internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
DIRIGINȚII CLASELOR ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021
An școlar 2019-2020
ORDIN nr. 4.341 din 27 mai 2020 privind aprobarea Metodologiei pentru echivalarea/recunoaşterea nivelurilor de competenţă din cadrul probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale - examenul de bacalaureat naţional 2020
ÎNCHEIEREA MEDIILOR - ORDIN Nr. 4.249 pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învțământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetarii Stiințifice nr. 5.079/2016
Calendar titularizare 2020
Ghid complet Google Classroom
Adresa F.S.L.I. către d-na ministru al educației 18 mai 2020
Pregătirea eficientă pentru examene
Adresa F.S. "Spiru Haret" 18 mai 2020
Ordin comun M.E.C și Ministerul Sănătații privind luarea unor măsuri de combatere a îmbolnăvirilor cu SARS COV2 în unitățile de învățământ
An școlar 2018-2019

Lista conditiilor specifice stabilite conform art. 29 alin. (2) si alin. (3) din metodologia-cadru aprobata prin OMEN NR. 5485/2017

Colegiul Național
"Școala Centrală" București